REGISTARSKE
PLOČICE
VOZILA
1. namjera, svrha, cilj ( intention , purpose, target )
HR
Ovom stranicom sam želio prikazati promjene registarskih pločica Hrvatske kroz povijest.
Od pojave automobila i registriranja vozila teritorij današnje Republike Hrvatske bio je dio nekih drugih država te su opisane i sve one s kojima je Hrvatska bila vezana.
Ovdje se nalaze fotografije pločica iz moje zbirke kao i iz zbirki drugih kolekcionara, te one koje sam pronašao zabilježene u medijima...
Uživajte!
EN
I wanted to display changes of Croatian license plates through history.
Since the start up of car and vehicle registration on territory of today's Republic of Croatia, Croatia was part of some other countries and have been described and all those countries with which Croatia was bound.
Here are the photos from my collections as well as from the collections of other collectors and those that I have found recorded in the media ...
Enjoy!

 

1. Austro-Ugarska Monarhija

U početku izdavanja prvih registarskih pločica, Hrvatska je bila u sastavu Austro-Ugarske Monarhije kao Trojedna kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija. Hrvatsko-ugarskom nagodbom 1868. Hrvatima se priznaje državnopravna posebnost i autonomni unutarnji poslovi (uprava, sudstvo, školstvo, vjerski poslovi) te posebni državni simboli i vojska - domobranstvo. Iako Hrvati nisu bili time zadovoljni, takav status u Austro-Ugarskoj nije imao ni jedan drugi narod (npr. Česi, Poljaci, Rumunji).

Monarhija se od 1804. do 1867. nazivala Austrijsko Carstvo, a od 1867. do 1918. Austro-Ugarska. Na čelu su joj bili vladari (car i kralj, njem. Kaiser und König) iz kuće Habsburgovci. Prijestolnice su bile Beč i Budimpešta. Bosna i Hercegovina priključena je Monarhiji 1908. godine, no BiH nije priključena Trojednoj kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, ali niti ugarskom dijelu Monarhije, već je ostala pod zajedničkom upravom ministarstva financija.
Atentat na prijestolonasljednika Franju Ferdinanda u Sarajevu 28. VI. 1914. doveo je do izbijanja 1.sv.rata. Tijekom rata u Monarhiji su ojačali pokreti slavenskih naroda za oslobođenje i stvaranje vlastitih država. Politički predstavnici Čeha, Slovaka, Poljaka, Hrvata, Slovenaca i Srba sve su jače djelovali u političkim krugovima Antante i radili na priznavanju prava na stvaranje novih država. Obećanje cara Karla I. od 15. X. 1918. da će Austriju pretvoriti u »savez slobodnih naroda« više nije moglo spasiti Austro-Ugarsku.

U Zagrebu je Hrvatski sabor 29. X. 1918. proglasio prekid odnosa između Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije s Kraljevinom Ugarskom i Carevinom Austrijom. Car Karlo I. abdicirao je 11. XI. 1918. i napustio zemlju.

2. Država Slovenaca, Hrvata i Srba

Proglašena je 29. listopada 1918. godine kada je Hrvatski sabor raskinuo sve državno-pravne veze s Bečom i Budimpeštom. Osnovana je Država Slovenaca, Hrvata i Srba, od dijelova teritorija bivše Austro-Ugarske t.j. od zemalja na kojima su živjeli južnoslavenski narodi u Austro-Ugarskoj, s Narodnim vijećem Slovenaca, Hrvata i Srba i s vladom kojoj se na čelu nalazio slovenski političar Anton Korošec i potpredsjednici Hrvat Ante Pavelić stariji i Srbin Svetozar Pribičević.

No, Italija kao pobjednica u ratu, imala je tajni Londonski sporazum još iz 1915. kojim je zahtjevala pravo na dijelove hrvatske jadranske obale. Država Slovenaca, Hrvata i Srba trebala je nešto brzo poduzeti da se onemoguće osvajački apetiti Italije, ali i Srbije. Srbija je 24.11.1918. prisvojila Srijem, a 25.11.1918. donijela odluku i o prisvajanju Baranje, Bačke i Banata. 26.11.1918. pripojena je Crna Gora, a 28.11.1918. i Bosna i Hercegovina.

Iako su predstavnici Države SHS, na čelu sa Svetozarem Pribićevićem, prije upućivanja u Beograd od Narodnog vijeća Države SHS dobili dokument "Naputak" kojim se uvjetuje ujedinjenje Države SHS s Kraljevinom Srbijom okupljanjem ustavne skupštine koja će 2/3 većinom odlučiti buduće uređenje države, dolaskom u Beograd, pod dojmom nasilnog pristupa Crne Gore Srbiji te samovoljni izlazak Bačke, Banata i Baranje i hrvatskog Srijema koji je bio pod srpskom vojnom kontrolom do izgasavanja ujedinjenja iz sastava Države SHS i priključenje Srbiji, bojeći se talijanske okupacije Dalmacije i Istre te socijalnih nemira, biva odbačen "Naputak" i napisana "Adresa", dokument o bezuvjetnom ujedinjenju Države SHS i Kraljevine Srbije.

Registarske pločice iz vremena Države SHS ... ima li je itko? ...jesu li su uopće i postojale ?
3. /u narodu znana kao prva Jugoslavija/
Kraljevstvo / Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca ,
Kraljevina Jugoslavija

Kraljevina Srbija je tada 1918. već bila samostalna država. Naime, kao kneževina u okvirima Osmanskog carstva, ratovima je protiv Turske dobila nezavisnost 1878. godine nakon Berlinskog kongresa. Kneževina Srbija je 1882. godine uzdignuta na rang kraljevine. Uz Srbiju, stvorene su i nove države: Bugarska iGrčka koje su sa Crnom Gorom tražile dodatne teritorije unutar Albanije, Makedonije i Trakije, prostranih oblasti pod turskom upravom. Nakon balkanskih ratova, Makedonija je podijeljena između Srbije i Grčke.

Krajem studenog, izaslanstvo Narodnog vijeća Države Slovenaca, Hrvata i Srba krenulo je u Beograd.

za prikaz više ili manje informacija o političkim prilikama ovog razdoblja, treba kliknuti na:
prikaži više informacija
Stare fotografije...
Registarske pločice iz vremena Kraljevina raznih imena...
---> od 1918. do 1929.
foto : kod Žareta ... ... foto sa interneta ...
foto : Kraljevina SHS , 15. oblast, 1928. godina ... foto sa interneta ...
foto : Kraljevina SHS , 3. oblast, 1928. godina ... foto sa interneta ...
---> od 1930. do 1939. : Banovine su bile označene brojevima od 1 do 10 (od 06.01.1929.)
---> od 1940. do 1941. : Banovine 3 (Savska) i 5 (Primorska) ujedinjene su 26.8.1939. u Banovinu Hrvatsku i bile su označene slovom H dok su ostale Banovine zadržale brojčane oznake
. . . BANOVINE
. . . od 06.01.1929.
glavni grad
.
. . . BANOVINE
. . . od 26.08.1939.
1 - Uprava grada BeogradaBeograd (Zemun, Pančevo)1 - УГБ- Управа Града Београда
2 - Dravska banovinaLjubljana2 - Dravska
3 - Savska banovinaZagrebH - Banovina Hrvatska
4 - Vrbaska banovinaBanja Luka4 - Vrbaska
5 - Primorska banovinaSplit
6 - Drinska banovinaSarajevo6 - Drinska
7 - Zetska banovinaCetinje7 - Zetska
8 - Dunavska banovinaNovi Sad8 - Dunavska
9 - Moravska banovinaNiš9 - Moravska
10- Vardarska banovinaSkopje10- Vardarska

...
1930. Kraljevina Jugoslavija, 1930. automobil .........
1931.............
1932.............
1933.............
1934.............
1935. Kraljevina Jugoslavija, 1935. automobil Kraljevina Jugoslavija, 1935. kamion ... ...
1936.............
1937.......... Kraljevina Jugoslavija, 1937. bicikl, Savska Banovina, kotar br.38
1938. Kraljevina Jugoslavija, 1938. automobil ... ... Kraljevina Jugoslavija, 1938. bicikl, Darćanski srez (kotar)
1939.......... Kraljevina Jugoslavija, 1939. bicikl, Savska Banovina, kotar br.44
1940. Kraljevina Jugoslavija, H = Banovina Hrvatska, 1940. automobil Kraljevina Jugoslavija, Uprava grada Beograda, pošta foto: Dravska banovina, motor
... foto sa interneta ...
Kraljevina Jugoslavija, 1940. bicikl
1941. Kraljevina Jugoslavija, H = Banovina Hrvatska, 1941. automobil Kraljevina Jugoslavija, 8 = Dunavska banovina, 1941. motor Kraljevina Jugoslavija, Banovina Hrvatska, lovac na motoru Kraljevina Jugoslavija, 1941. bicikl
4. Nezavisna država Hrvatska

Nezavisna Država Hrvatska (NDH) bila je marionetska država Sila Osovine. Osnovana je 10. travnja 1941. nakon raspada i kapitulacije Kraljevine Jugoslavije na inicijativu nacionalsocijalističke Njemačke i fašističke Italije, o kojima je potpuno ovisila. NDH je također bila teritorijalni kondominij Njemačke i Italije. Rimskim ugovorima predviđen je položaj NDH kao talijanskog protektorata. Državom je vladao vođa ustaškoga pokreta poglavnik Ante Pavelić, dok je naslovni kralj Tomislav II imao samo simboličnu ulogu koja je i kao takva ukinuta nakon talijanske kapitulacije 1943. Područja sjeverne i srednje Dalmacije, dio Hrvatskog primorja i Gorskog kotara pripojeni su Italiji, pod čijom su kontrolom bila sve do pada Mussolinija. Baranja i Međimurje priključeni su Mađarskoj.

za prikaz više ili manje informacija o političkim prilikama ovog razdoblja, treba kliknuti na:
prikaži više informacija
Registarske pločice iz vremena Nezavisne Države Hrvatske,
imale su dvoslovne oznake prema definiranim administrativnim područjima, velikim župama.
Velike župe (great parishes) bile su podijeljene u kotare (districts), a kotari u općine (municipalities).
U vrijeme osnivanja NDH, država je bila podijeljena na 22 velike župe, 142 kotara i 1006 općina.

reg.ozn.i ime velike župe... reg.ozn.i ime velike župe... reg.ozn.i ime velike župe
BaBaranjaLGLašva i Glaž--Prigorje
BGBilogoraLiLika i GackaSLSana i Luka
BSBribir and SidragaLZLivac i ZapoljeUSUsora i Soli
CeCetinaMoModrušVPVinodol i Podgorje
DuDubravaPRPliva i RamaVtVrhbosna
GoGoraPoPokupjeVuVuka
HuHumPsPosavjeZa ili ZgZagorje
KPKrbava – PsatZagrebZagreb (možda)
foto: Narodna zaštita, NDH ... foto sa interneta ...
foto: Narodna zaštita, NDH ... foto sa interneta ...
foto: Narodna zaštita, NDH ... foto sa interneta ...
foto: Narodna zaštita, NDH ... foto sa interneta ...
foto: Narodna zaštita, NDH ... foto sa interneta ...
foto: NDH,  automobilska reg. pločica ... foto sa interneta ...

5. /u narodu znana kao druga, Titova Jugoslavija/
Demokratska federativna Jugoslavija ,
Federativna narodna republika Jugoslavija,
Socijalistička federativna republika Jugoslavija

Drugi svjetski rat na području Kraljevine Jugoslavije formalno je započeo 6. travnja 1941. napadom njemačkih i talijanskih postrojbi. Kraljevina Jugoslavija kapitulirala je 17. travnja 1941. no de iure, pravno gledajući, postojala je tijekom cijelog Drugog svjetskog rata.
Na okupiranim teritorijima, ustajala je i sve jača Komunistička partija. Održavani su ustanci i formirala se vojska, Narodnooslobodilačka vojska u Narodnooslobodilačkom ratu čiji su se ratnici zvali partizani pod vodstvom druga Josipa Broza Tita.
Drugi svjetski rat završio je 15. svibnja 1945. s bezuvjetnom predajom nacionalsocijalističke Njemačke saveznicima.
Kraljevina Jugoslavija nikada više nije obnovljena u predratnim granicama i sa predratnim režimom. I prije kapitulacije Njemačke, uspostavljena je Demokratska Federativna Jugoslavija.

za prikaz više ili manje informacija o političkim prilikama ovog razdoblja, treba kliknuti na:
prikaži više informacija
Registarske pločice iz vremena DFJ
Registarske pločice iz vremena FNRJ

Na recimo bijelim pločicama, u početku je stajalo crvenim otisnuto:
godina 1946. , ime države FNRJ - Federativna Narodna Republika Jugoslavija , jedno ili dva slovo za oznaku Narodne republike , petokraka zvijezda te crnom bojom registarski broj.
Hrvatska i Slovenija koristile su slovne oznake na latinici i svojim jezicima, a ostali na srpkom i ćirilici.
Na pločicama bicikala, crnim brojevima bili su označeni kotari / srezovi.
U Srbiji, na pločicama bicikala, na jednoj su strani slova bila otisnuta na latinici, a na drugoj ćirilici.
Policija, tada: Narodna milicija, imala je pločice sa oznakom NM i više varijanti izgleda što se može vidjeti niže na fotografijama.

Očito je početak upotrebe bio 1946. godine.
Kada su se izgubile: godina i ime države FNRJ ???
Kada i zašto su se pojavili brojevi crvene boje ???
Koja vozila su koristila pločice "rally" oblika ???
Koja vozila su koristila pločice smeđe boje ???
Postoji li popis brojeva kotara/srezova koji su se koristili na pločicama bicikala ???
Kako su izgledale vojne pločice ??? A diplomatske ???

.....HRVATSKA = H
.....FNRJ (Federativna Narodna Republika Jugoslavija)
.....SLOVENIJA = S
.....FLRJ (Federativna Ljudska Republika Jugoslavija)
.....SRBIJA = C (Србија)
.....ФНРЈ (Федератвна Народна Република Југославија)
.....BOSNA I HERCEGOVINA = БХ (Босна и Херцеговина)
.....ФНРЈ (Федератвна Народна Република Југославија)
foto: FNRJ , Bosna i Hercegovina... foto sa interneta ...
.....CRNA GORA = ЦГ (Црна Гора)
.....ФНРЈ (Федератвна Народна Република Југославија)
---------- Nažalost, nemam ni pločicu niti fotografiju za pokazati...
.....MAKEDONIJA = М (Македонија)
.....ФНРЈ (Федератвна Народна Република Југославија)
---------- Nažalost, nemam ni pločicu niti fotografiju za pokazati...

.

.

Registarske pločice iz vremena SFRJ - međunarodna oznaka YU

- Standardne registarske pločice za vrijeme SFRJ (YU) bile su jednoredne, bijele boje sa slovima i brojevima crne boje. Sastojale su se od registarskog pogručja koja su bila vezana uz gradove (nije mi poznato po kojem ključu). Oznake registarskih područja bile su dvoslovne! Netko bi mogao reći da to nije tako jer je Konjic imao oznaku KNJ. No, radi se o dva slova: K i Nj !!! Slijedila je crvena petokraka i dvije grupe brojeva odvojenih crticom različitih dužina. Kombinacije brojeva bile su: 12-34, 123-45, 123-456.
..... Postoji li nekakav zakon ili pravilnik po kojem je to bilo uređeno ???

- Lake prikolice, do čini mi se ukupne mase 500 kg, imale su istu pločicu kao i automobil.

- Prikolice su imale pločice na kojima su prvo bili prvo brojevi, petokraka i na kraju dvoslovna oznaka registarskog područja.

- Vlast je imala pločice standardnog oblika sa samo 4 broja oblika 01-23. Prva znamenka je bila "0", a druga je označavala republiku.
..... Ima netko takvu pločicu ??? Ili fotografiju ???

- Strani državljani na privremenom radu imali su pločice standardnog oblika sa 4 ili 5 brojeva oblika 99-123 i 999-123. Dakle, prva grupa brojeva je bila "99" ili "999" , a druga serijski broj od tri znamenke.

- Taksisti su imali pločice standardnog oblika, ali i dodatnu pločicu žute ili crvene boje različitih dimenzija.
..... Ima li itko informaciju po kojem pravilniku su te dodatne pločice izdavane ??? I kada su se prestale upotrebljavati ???

- Auto škole su imale pločice standardnog oblika, ali i dodatnu pločicu plave boje sa bijelim slovom "L" i imenom auto-škole.

- Vojska je imala pločice malo manjih dimenzija, bijele boje, crvenim ispisano JNA (Jugoslavenska narodna armija) i petokraku. Slijedilo je crnim ispisano jedno slovo, crtica i 4 broja.
..... Postoji li popis područja i pripadajućih slova ??? V je bilo na motorima.

- Teritorijalna obrana je imala pločice bijele boje, crvenim ispisano TO i petokraku. Slijedilo je crvenim ispisano jedno slovo, a zatim crnim crtica i 4 broja. Dimenzije su u početku bile dimenzija vojnih, a kasnije standardnih dimenzija.
..... Postoji li popis područja i pripadajućih crvenih brojeva ???

- Teška vozila su imala oblik standardnih registarskih pločica ali crvene boje ispisane bijelim slivima i brojevima. Prije teških vozila, crvene pločice su imala, čini mi se, vozila velikih držadnih poduzeća.
..... Kada su teška vozila dobila crvene pločice ??? Koji je bio kriterij određivanja teških vozila ???

- Milicija je imala pločicu plave boje, oznaku M, petokraku i kombinacije brojeva ispisane bijelom bojom. Kombinacije brojeva su bile: 1234 , 12345, 123-456.
..... Koja su bila značenja oznaka vodećih znamenki ???

- Diplomacija je imala crne pločice sa žutim slovima i brojevima, u više varijanti.
..... Da li je poznato kada je izbačena petokraka, kada su uvedene oznake reg.područja, ima li tko popis država i njihovih oznaka?

- Traktori su imali razne tipove pločica, raznih dimenzija, uglavnom na zelenoj podlozi sa bijelim slovima i brojevima. Razlikovale su se u svakoj od republika.
..... Zna li itko po kojim su se pravilima određivali tipovi pločica ???

- Zaprežna kola su imala razne tipove pločica, raznih dimenzija, uglavnom na bijeloj podlozi sa crnim slovima i brojevima. Razlikovale su se u svakoj od republika.
..... Zna li itko po kojim su se pravilima određivali tipovi pločica ???

- Motori su imali dvoredne pločice bijele boje sa crnim slovima i brojevima, tipa: reg.područje od dva slova, crvena petokraka i dva broja u prvom redu te tri broja u drugom redu. Milicija je imala pločice plave boje sa bijelim pismom i dvije grupe od po tri broja. Vojska je imala jednoredne istih boja i oblika kao i na automobilima, samo manjih dimenzija.

- Mopedi su imali pločice bijele boje sa crnim pismom, sa i bez petokrake, u dva ili tri reda, raznih oblika, oznaka reg. područja dvoslovnih ili cijelog imena, na latinici ili ćirilici, ovisno o republici. Milicija je imala troredne pločice na plavoj podlozi i bijelim pismom.
..... Zna li itko po kojim su se pravilima određivali tipovi pločica ???


Danas, 20+ godina nakon početka raspadanja YU, na istom području osnovano je 7 država:
. HR - Hrvatska
. SLO - Slovenija
. SRB - Srbija
. BIH - Bosna i Hercegovina
. MK - Makedonija
. MNE - Crna Gora
. RKS - Kosovo

"
SFRJ (YU)oznaka i ime reg. područjadanas
................................................................................................................
ARAranđelovacSRBff
BDBudvaMNEf
f
BGBeogradSRBf
f
BIBihaćBIHf
f
BJBjelovarHRf
f
BLBanja LukaBIHf
f
BMBeli ManastirHRf
f
BNBijeljinaBIHf
f
BOBorSRBf
f
BPBijelo PoljeMNEf
f
BRBarMNEf
f
BTBitoljMKf
f
BUBugojnoBIHf
f
CECeljeSLOf
f
CTCetinjeMNEf
f
ČAČačakSRBf
f
ČKČakovecHRf
f
ČPČapljinaBIHf
f
DADaruvarHRf
f
DEDelniceHRf
f
DJĐakovoHRf
f????????
DJKĐakovicaRKSf
f????????
DODobojBIHf
f
DUDubrovnikHRf
f
GLGnjilaneRKSf
f
GMGornji MilanovacSRBf
f
GONova GoricaSLOf
f
GSGospićHRf
f
GVGostivarMKf
f
GoraždeBIHf
f
HNHerceg NoviMNEf
f
IGIvangradMNEf
fod 1992. Berane (BA)
JCJajceBIHf
f
KAKarlovacHRf
f
KCKoprivnicaHRf
f
KGKragujevacSRBf
f
KIKikindaSRBf
f
KNKrapinaHRf
f
KNJKonjicBIHf
f
KOKotorMNEf
f
KPKoperSLOf
f
KRKranjSLOf
f
KruševacSRBf
f
KTKutinaHRf
f
KUKumanovoMKf
f
KVKraljevoSRBf
f
KriževciHRf
f
LELeskovacSRBf
f
LILivnoBIHf
f
LOLoznicaSRBf
f
LJLjubljanaSLOf
f
MAMakarskaHRf
f
MBMariborSLOf
f
MDModričaBIHf
f
MOMostarBIHf
f
MSMurska SobotaSLOf
f
NANašiceHRf
f
NGNova GradiškaHRf
f
NINišSRBf
f
NKNikšićMNEf
f
NMNovo mestoSLOf
f
NPNovi PazarSRBf
f
NSNovi SadSRBf
f
OGOgulinHRf
f
OHOhridMKf
f
OSOsijekHRf
f
PAPančevoSRBf
f
PBPribojSRBf
f
PDPrijedorBIHf
f
PEPećRKSf
f
PIPirotSRBf
f
PJPodujevoRKSf
f
PKProkupljeSRBf
f
PNParaćinSRBf
f
POPožarevacSRBf
f
PPPrilepMKf
f
PRPrištinaRKSf
f
PUPulaHRf
f
PVPljevljaMNEf
f
PZPrizrenRKSf
f
RIRijekaHRf
f
RURumaSRBf
f
SASarajevoBIHf
f
SBSlavonski BrodHRf
f
SCSokolacBIHf
f
SDSmederevoSRBf
f
SISisakHRf
f
SKSkopljeMKf
f
SMSremska MitrovicaSRBf
f
SOSomborSRBf
f
SPSlavonska PožegaHRf
fod 1991. Požega (od 1929. do 1991. Slavonska Požega)
SRStrumicaMKf
f
STSplitHRf
f
SUSuboticaSRBf
f
SVSvetozarevoSRBf
fod 1992. Jagodina (JA)
ŠAŠabacSRBf
f
ŠIŠibenikHRf
f
ŠTŠtipMKf
f
TBTrebinjeBIHf
f
TDTitov DrvarBIHf
fdanas Drvar
TETetovoMKf
f
TGTitogradMNEf
fod 1992. Podgorica (PG)
TKTitova KorenicaHRf
fod 1991 Korenica
TMTitova MitrovicaRKSf
fod 1981. do 1989. TM, od 1989. Kosovska Mitrovica (KM)
TRTravnikBIHf
f
TSTrstenikSRBf
f
TUTitovo UžiceSRBf
fod 1992. Užice (UE)
TVTitov VelesMKf
fdanas Veles
TZTuzlaBIHf
f
ULUlcinjMNEf
f
URUroševacRKSf
f
VAValjevoSRBf
f
VIVisokoBIHf
f
VKVinkovciHRf
f
VRVranjeSRBf
f
VršacSRBf
f
VTViroviticaHRf
f
VUVukovarHRf
f
VaraždinHRf
f
ZAZaječarSRBf
f
ZDZadarHRf
f
ZEZenicaBIHf
f
ZGZagrebHRf
f
ZRZrenjaninSRBf
f
ZVZvornikBIHf
f
foto : Teritorijalna obrana,  1=? ... foto sa interneta ...
foto : diplomatska pločica ... foto sa interneta ...
foto : Narodna milicija i Milicija ... foto sa interneta ...
foto : Milicija, moped ... foto sa interneta ...
foto : Slovenija - Ljudska Milicija (Narodma milicija), motor ... foto sa interneta ...
foto : Milicija, motor ... foto sa interneta ...
foto : SFRJ, Srbija, KG = Kragujevac ; uživo u prometu nisam vidio formu 00-xxx... foto sa interneta ...
foto : SFRJ, Srbija, Beograd, dva formata dodatnih pločice taksista ... foto sa interneta ...
6. Republika Hrvatska

Hrvatska vlada je nakon referenduma održanog 19. svibnja 1991., na kome se preko 93% građana Hrvatske izjasnilo za samostalnu Hrvatsku, proglasila razdruživanje od Jugoslavije 25. lipnja 1991. Sabor je usvojio deklaraciju o uspostavi suverene i samostalne Hrvatske (danas je to Dan državnosti). Istoga dana razdruživanje je proglasila i Slovenija. Ipak, pod pritiskom međunarodne zajednice na tu odluku stavljen je tromjesečni moratorij. Brijunskom deklaracijom se Hrvatska obvezala na tromjesečnu odgodu samostalnosti i suverenosti, na zahtjev Europske zajednice koja je zahtijevala da se tzv. jugoslavenska kriza pokuša riješiti mirnim putem.

za prikaz više ili manje informacija o političkim prilikama ovog razdoblja, treba kliknuti na:
prikaži više informacija

Temeljem "Međudržavnog zakona o razvrstavanju prepoznatljivih oznaka" od 8. studenog 1968. godine potvrđenog u Beču, a koji se naknadno dopunjavao nastankom novih država, od 1992. godine međunarodna oznaka za Republiku Hrvatsku je HR.

Registarske pločice Republike Hrvatske opće populacije
imaju dvoslovnu oznaku registarskog područja, grb RH, 3 ili 4 broja i jedno ili dva slova koja su od brojeva odvojena povlakom.
Oznake se odnose na cestovna vozila: automobile, kamione, autobuse, radna vozila i radne strojeve, motorkotače.
Pločice su napravljene od metala, podloga je bijele boje, a slova i brojevi crne.
Označavanje vozila određeno je Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila (NN 151/08) i dopunama (89/10, 104/10, 83/13)

.

kratica županijeoznaka reg. područjapripadajući gradovi
BBŽBJBjelovar, Čazma, Garešnica
DADaruvar, Grubišno Polje, Lipik, Pakrac
BPŽSBSlavonski Brod
NGNova Gradiška
DNŽDUDubrovnik, Korčula, Metković, Opuzen, Ploče
PUPula, Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Rovinj, Umag, Vodnjan
KAKarlovac, Duga Resa, Slunj, Ozalj
OGOgulin
KKŽKCKoprivnica, Đurđevac
Križevci
KZŽKRKrapina, Donja Stubica, Klanjec, Oroslavje, Pregrada, Zabok, Zlatar
LSŽGSGospić, Novalja, Otočac, Senj
ČKČakovec, Mursko Središće, Prelog
OBŽOSOsijek, Belišće, Valpovo
BMBeli Manastir
DJĐakovo
NANašice, Donji Miholjac
PSŽPožega, Pleternica
(SP)(Slavonska Požega - nije više u upotrebi)
PGŽRIRijeka, Bakar, Cres, Crikvenica, Kastav, Kraljevica, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Opatija, Rab, Vrbovsko
DEDelnice, Čabar
SMŽSKSisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Petrinja
KTKutina, Novska, Jasenovac
SDŽSTSplit, Hvar, Kaštela, Komiža, Omiš, Sinj, Solin, Stari Grad, Supetar, Trilj, Trogir, Vis, Vrlika
IMImotski
MAMakarska, Vrgorac
Varaždin, Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždinske Toplice
VPŽVTVirovitica
SLSlatina, Orahovica
(PS)(Podravska Slatina - nije više u upotrebi)
VSŽVUVukovar, Ilok
VKVinkovci
ŽUŽupanja
ZDŽZDZadar, Benkovac, Biograd na Moru, Nin, Obrovac, Pag
ZGŽ, GZGZGZagreb, Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec, Zaprešić
ŠKŽŠIŠibenik, Drniš, Knin, Skradin, Vodice

Registarske pločice Hrvatske vojske:

Na vozilima Vojske Republike Hrvatske podloga je žuta, a slova su crna.
Vojna vozila nemaju oznaku iz kojega su grada, nego oznaku HV.
vrijedi za cijelu Republiku Hrvatsku .. HV .. Hrvatska vojska . .
MP na kraju pločica je oznaka Vojne policije .. MP .. Military police . .

 

Registarske pločice Ministarstva unutarnjih poslova (policije)
imaju trobrojnu oznaku prema Policijskim upravama županija, grb RH te trobrojnu registarsku oznaku.
Pločice su bijele, a brojevi plave boje. Popis trobrojnih oznaka i pripadajućih PU:

kraticai ime županijeoznaka PU kraticai ime županijeoznaka PU
.
BBŽBjelovarsko-bilogorska020PGŽPrimorsko-goranska090
BPŽBrodsko-posavska110 . . SMŽSisačko-moslavačka100
DNŽDubrovačko-neretvanska030SDŽSplitsko-dalmatinska120
Istarska županija080Varaždinska140
Karlovačka županija050VPŽVirovitičko-podravska160
KKŽKoprivničko-križevačka060VSŽVukovarsko-srijemska150
KZŽKrapinsko-zagorska170ZDŽZadarska180
LSŽLičko-senjska županija040ZGŽZagrebačka190
Međimurska županija210ŠKŽŠibensko-kninska130
OBŽOsječko-baranjska070
PSŽPožeško-slavonska220MUP - sjedište010

Registarske pločice izrađene po narudžbi

Moguća je induvidualizacija registarskih pločica na dva načina.
-- po želji, nastavno na oznaku registarskog pogručja i grb RH, u nastavku registarske pločice mogu biti tri ili četiri broja, povlaka i zatim jedno ili dva slova. Izgled je standardnog oblika te ovo naravno vrijedi samo za kombinaciju koja još nije iskorištena. Cijena: 378 kn.
-- druga mogućnost, puno skuplja, nastavno na oznaku registarskog pogručja i grb RH, u nastavku registarske pločice može biti ispisano prema želji korisnika, s minimalno jednom brojkom ili slovom, a maksimalno osam slova ili brojki, dok se slova i brojke moraju odvojiti povlakom. Natpis ne smije biti u suprotnosti s našim Ustavom, ne smije biti nemoralan i ne smije biti uvredljiv ni za koga. Cijena: 6.720,00 kn.

Registarske pločice auto kuća / dealer plate /
- uvedene 2008. godine, iza oznake registarskog područja i grba, nalaze se slova PP što znači "prenosiva pločica" te brojčana oznaka auto kuće.

Probne / pokusne registarske pločice
- papirnate u početku, sada su samoljepive, izrađene od retro-reflektivnog bijelog laminata s integriranim zaštitnim elementima.

Izvozne registarske pločice
- uvedene 2008. godine, bez oznake registarskog područja, RH = Republika Hrvatska. Podloga je neponovljivo zelene boje, a slova i brojevi su žuti.

Pločice inozemnih državljana
- koji privremeno borave u Republici Hrvatskoj i kod privremeno registriranih vozila, standardnog su oblika ali su slova i brojevi zelene boje.

Pločice teških vozila
- standardnog su oblika ali su slova i brojevi crvene boje.

Pločice traktora i radnih strojeva
- standard standard standard standard standard standard standard standard

Pločice motora i mopeda
- standard standard standard standard standard standard standard standard

Registarske pločice oldtimer vozila
- uvedene 2008. godine, iza oznake registarskog područja i grba, nalaze se slova PV što znači "povijesno vozilo" te brojčana oznaka.

Registarske pločice vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihova osoblja.

Podloga je plava, a slova i brojke su žute. Prvo su troznamenkasti broj kao oznake države, zatim jedno slovo te troznamenkasta brojčana oznaka, grupe su međusobno odvojene crticama. Slova mogu biti: A, C ili M :
-- A je oznaka za vozila u vlasništvu diplomatskih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u RH i njihova osoblja koja imaju diplomatski status
-- C je oznaka za vozila u vlasništvu konzularnih predstavništava i njihova osoblja koja imaju konzularni status
-- M je oznaka za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, misijama stranih država i predstavništvima međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, a nemaju diplomatski status

- na vozilima postoji i dopunska pločica:
-- CMD - za vozila kojima se koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije
-- CD - Corps Diplomatique za vozila kojima se koristi osoba s diplomatskim statusom
-- CC - Corps Consulaire za vozila kojima se koristi konzularni dužnosnik

Registarske pločice iz vremena Domovinskog rata
sa područja tzv. SAO Krajine
(Sjeverna Dalmacija, Lika, Kordun, Banija, Zapadna Slavonija, Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem).
foto : vojska, područja V ... foto sa interneta ...
Sudjelovanje na izložbama Muzeja policije MUP-a RH

Do sada sam na poziv gsp. Željka Jamičića, kustosa Muzeja policije, ( MUP - Muzej policije ) imao priliku sudjelovati na pet izložbi vezanih uz promet i sigurnost u prometu. Prva izložba policije održana je 1995. godine, a za potrebe izlaganja na 2. Zagreb Auto-Show međunarodnom sajmu automobila 2004. godine, izložene su i neke iz moje zbirke. Nakon toga, neke od mojih pločica bile su i dio eskponata izložbe "Vozačku i prometnu, molim!" u prostorima MUP-a u Zagrebu 2007., kasnije u Zadru i Sisku te Koprivnici 2010.
Zahvaljujem se gsp. Željku Jamičiću na ukazanaom povjerenju i nadam se kako će još biti prilika za izlaganjem sada iz i još veće zbirke registarskih pločica.
7. Republika Hrvatska u Europskoj Uniji

Nakon pripadanja ovim i onim državama i vladarima, Hrvatska je nakon 20+ godina samostalnosti i neovisnosti kao međunarodno priznata država, odlučila ponovo biti nečiji dio. Tako je 01.srpnja 2013. Hrvatska postala 28. žuta zvjezdica EUropskog plavetnila... Crvena petokraka ljubavi zamijenjena je žutom petokrakom ljubomore...
Pa dobro, barem bi trebalo biti novih modela hrvatskih registarskih pločica !!!

Iako je datum pristupanja RH u EU bio poznat već duže vrijeme, nakon više od pet mjeseci članstva, Ranko Ostojić, ministar unutarnjih poslova, konačno je, ali i neočekivano, dao demokratsku lekciju kolegama iz vlasti. Iz njegova ministarstva javnosti su predstavljena četiri potencijalna rješenja za nove registracijske oznake vozila.
MUP, s ciljem transparentnosti rada i uključivanja zainteresiranih, javnosti je o budućem izgledu registracijskih pločica za automobile u postupcima donošenja zakona, propisa i drugih podzakonskih akata, pokrenuo javnu raspravu o novim registarskim pločicama i registracijskim područjima, koja traje 30 dana, odnosno od 11. prosinca 2013. do 11. siječnja 2014.
Hoće li na pločicama ostati sadašnje oznake gradova ili će ih zamijeniti županijske oznake, pitanje je o kojem se u Hrvatskoj može raspravljati dulje nego o ustavnim promjenama.
Prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji potaknula su se pitanja redizajna hrvatskih registarskih pločica, prvenstveno zbog razlikovanja znaka države na registarskoj pločici (europski logo). Također, više jedinica lokalne samouprave iskazalo je interes za određivanjem novih registracijskih pločica. Sadašnji Popis oznaka registracijskih područja sadrži 34 registracijska područja, koji je dio Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (NN 151/08, 89/10, 104/10 i 83/13), određen je još 1992., bez propisanih kriterija za određivanje registracijskih područja.

... Prijedlog 1 : Zadržavanje sadašnjih registracijskih područja (bez davanja novih) i mijenjanje izgleda pločica
... Prijedlog 2 : Uvođenje novih registracijskih područja (uz mijenjanje izgleda registracijskih pločica kao pod točkom 1.
... Prijedlog 3 a) : Uvođenje novih registracijskih područja, s tim da oznaka i teritorijalna pokrivenost registracijskog područja bude vezana uz područje, odnosno naziv županije te Grad Zagreb (uz mijenjanje izgleda registracijskih pločica kao pod točkom 1.
... Prijedlog 3 b) : Po ovom modelu oznaka za županiju na registracijskoj pločici može biti unaprijed utvrđena brojčana šifra, pa bi se primjerice brojčanom šifrom 1 označavala Zagrebačka županija ili šifrom 21 Grad Zagreb
... Prijedlog 4 : Uvođenje novih registracijskih područja, s tim da oznaka registracijskog područja ne bude vezana uz naziv grada, kao do sada, ali ni županije ili nekog drugog područja

Moji stavovi i odgovor na raspisanu javnu raspravu poslanu u MUP

Budući da nisam profesionalni dizajner i ne pripadam struci dizajnera koji su se u medijima obrušili na prijedloge uglavnom sa negativnim kritikama, javljam se jer se raspisanom javnom raspravom upravo i očekuju osobna mišljenja i obrazložena razmišljanja te sam stoga dao i ja svoje osobno viđenje na dane nam prijedloge kao i komentar i sugestije na moguća druga rješenja, kao i nekoliko grafičkih ponuda.

Najjeftinije rješenje je na postojeće pločice dodati naljepnicu oblika plavog pravokutnika koji sadržava izgled razlikovnog znaka države članice tj. europski logo sa upisanom međunarodnom oznakom države HR. Broj kombinacija sadašnjih pločica tipa 1234-AB će za koju godinu biti ispunjen te je idealan trenutak i za promjenu dizajna odnosno izgleda pločica.

Pločice nisu ukras nego oznaka i vlasništvo MUP-a t.j. RH jer iako ih mi, vlasnici vozila plačamo, moramo ih i vratiti pa tako ispada da ih ne kupujemo nego plačamo najam unaprijed za njihovo korištenje.

Registarskim pločicama i njihovim sadržajem predstavljamo se i iskazujemo svoju osobnost. Upravo zbog toga, najvažnije je da su čitljive, u svrhu signalistike i vizualnog komuniciranja treba biti "pametan" i odabrati najoptimalniji font. Treba također paziti i na broj kombinacija odnosno količinu koja se može dobiti uz upotrebu definiranog načina označavanja. Važan je i ekonomski aspekt odnosno treba misliti i o cijeni izrade samih pločica jer njihov najam vlasnicima vozila ne bi smio biti teret svakoga od nas vlasnika istih. Naposljetku, sve gore navedeno uz prijedlog boja i zaštitnih alata čine svakoga od nas dizajnerom, nas koji nismo završili škole za dizajn, "neprofesionalnim dizajnerom"...

S ekonomskog stajališta , mišljenja sam kako je sasvim dovoljno da sve vrste pločica budu bijele boje, a ne kao do sada i žute za vojsku, plave za diplomaciju, zelene za izvoz. Narudžba pločica će tako biti jeftinija ako se naruče veće količine „praznih“ pločica jedne boje nego više njih.

Policija može i dalje imati plava slova, diplomacija žuta, vojska i tako ima oznaku HV, izvozne mogu poput PP i PV imati neku svoju oznaku npr. EX , a sve na bijeloj podlozi.

Zaštita pločica može ostati kao i do sada sa „valovima“, oznakama RH u kvadratićima iznad „valova“ i grbovima RH u gornjem dijelu pločica.

EU logo sa HR oznakom u plavom pravokutniku mora ići na lijevu stranu i slažem se za postavljanje grba RH na desnu stranu pločice što će činiti simetričan izgled na pločici.

Identifikacija pripadnosti, odnosno identitetsko obilježje, po mom mišljenju neka ostane grb RH iste veličine samo pozicioniran u sredinu na desnoj strani. Grb RH je naš i nas se prema njemu i prepoznaje i ne treba raditi na nekim novim stilskim obilježjima. Grba RH se nemamo razloga stidjeti, a ako netko ne zna čiji je i kakav, na registarskoj ga pločici može vidjeti.
Trobojnica sa gornje i donje strane nija bila sretno rješenje. Naše su pločice nastale preko noći, ubrzo nakon šro je Austrija nakon dugog niza godina promijenila početkom 90-tih svoje crne pločice sa bijelima. Na austrijskim današnjim pločicama na gornjem i donjem dijelu pozicionirane su crveno-bijelo-crvene crte, boje austrijske zastave. Ružno mi je čuti, no kolekcionari pločica u svijetu naše nazivaju „austrijski stil“.

Na prijedlozima MUP-a, trobojnica je nestala. Istina, nema efekta pogotovo kada se nalaze u plastičnim okvirima sa debelim rubom. Moj je prijedlog da se cijelo gornje područje trobojnice zamijeni crvenom bojom, a donji dio plavom i eto nam krasnog i upečatljivog identifikacijskog obilježja koji bi i u okvirima registarskih pločica imao efekta.
Čitljivost sadržaja na pločicama: mišljenja sam kako sadašnjih 8 polja na pločicama čine gužvu te mislim kako bi bila bolja varijanta ako bi se na pločicama nalazilo 7 slovno-brojčanih oznaka i to malo debljih nego što su sada. Na taj bi način sa malo debljim oznakama dobila bolja preglednost i čitljivost i sa još veće udaljenosti nego je to moguće sada, a lakše je i pamtiti 7 znakova nego 8.

Broj kombinacija sa 7 slovno-brojčanih oznaka može uz drugačiji raspored i definicije biti i veći od sadašnjeg sa 8 oznaka.

Vezano za prijedlog MUP-a, moja mišljenja su slijedeća:

Točka 1 : Zadržavanje sadašnjih registracijskih područja (bez davanja novih) i mijenjanje izgleda pločica
Upravo zbog bolje čitljivosti sa 7 slovno-brojčanih oznaka i broja kombinacija koja se na taj način mogu postići, NIJE dovoljno zadržati sadašnja registracijska područja.
Točka 2 : Uvođenje novih registracijskih područja (uz mijenjanje izgleda registracijskih pločica kao pod točkom 1.)
SLAŽEM se za uvođenje novih registracijskih područja, a koja bi se uvela na temelju broja registriranih vozila na području pojedine jedinice lokalne samouprave i to za više od 15.000 sada registriranih vozila, dakle prema vašim podacima, za 9 gradova t.j. 9 novih registracijskih područja.

Točka 3 a) : Uvođenje novih registracijskih područja, s tim da oznaka i teritorijalna pokrivenost registracijskog područja bude vezana uz područje, odnosno naziv županije te Grad Zagreb (uz mijenjanje izgleda registracijskih pločica kao pod točkom 1.)
Točka 3 b) : Po ovom modelu oznaka za županiju na registracijskoj pločici može biti unaprijed utvrđena brojčana šifra, pa bi se primjerice brojčanom šifrom 1 označavala Zagrebačka županija ili šifrom 21 Grad Zagreb.

Bez obzira radi li se o dvoslovnim oznakama ili brojčanim koje također zahtijevaju 2 polja na pločici, NE SLAŽEM se sa tim prijedlozima jer se smanjuje broj registracijskih područja na 21 i samim time do potrebe za večim brojem kombinacija na preostalom prostoru pločice odnosno večim brojem slovno-brojčanih oznaka.
Ukoliko će se morati koristiti oznake županija, moj je prijedlog za zauzimanjem samo jednog polja na pločici i to sa jednom slovnom oznakom. Na primjer:

Točka 4 : Uvođenje novih registracijskih područja, s tim da oznaka registracijskog područja ne bude vezana uz naziv grada, kao do sada, ali ni županije ili nekog drugog područja.
U slučaju gubitka oznake grada t.j. registracijskog područja, NE SLAŽEM se sa prijedlogom o slučajno odabranim kombinacijama slova i brojeva. Time bi se izgubo identitet kojeg imamo već dugi niz godina i ne bi se davala informacija iz kojeg su grada ili dijela RH. Mislim da nema razloga za stvaranje općeg stava o potrebnoj većoj sigurnosti i manjim osobnim strahovima.

Broj kombinacija
Broj kombinacija sa 7 slovno-brojčanih oznaka na pločici, definiranih na početku sa dvoslovnom oznakom registracijskog područja:

1234 A=198.000123 AB=435.60012 ABC=958.320
A 1234=198.000AB 123=435.600ABC 12=958.320
................ukupno 3.183.840 kombinacija

Sa podacima iz HGK, od početka 1992. do kraja 2013. godine, dakle u 22 godine, registrirano je oko 2 miliona vozila:

1.500.000osobnih vozila
157.000teretnih vozila
4.877autobusa
250.000traktora
62.000motocikala
uk: 1.973.877registriranih vozila u RH 2013.

U prvih 10 godina, bilo je ukupno 869.565 registriranih vozila, a u slijedećih 10 godina još 1.130.435.
Novoregistriranih vozila u 2010. godini bilo je tek oko 64.000.
Nekoliko godina unazad, godišnje se registriralo oko 120.00 vozila na godinu.

Prema analizi prvih i posljednjih 22 godine, uz dvoslovne oznake registracijskih područja i kombinacije 6 slovno-brojčanih oznaka, uz trend godišnjeg registriranja vozila kakv je bio unazad nekoliko godina, može se zaključiti da bi uz dvoslovne oznake registracijskih područja i kombinacije 5 slovno-brojčanih oznaka bili mirni slijedećih barem 25 godina...

Motori i mopedi
imali bi dvoredne pločice sa oznakom registracijskog područja i još 4 slovno-brojčane oznake.

Nekoliko mojih prijedloga izgleda registarskih pločica
sa svim slovima i brojevima, uz nastojanje izbjegavanja sličnosti brojeva 3, 6, 9, 0 i slova O, i ostalih.